กลุ่มทรู เดินหน้าอุทธรณ์ต่อศาลปกครองสูงสุด กรณีศาลปกครองกลางมีคำพิพากษาคดีที่ดีแทคยื่นฟ้องขอให้ชำระค่าเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคมหรือ IC สำหรับโทรศัพท์พื้นฐาน

กรุงเทพฯ 26 ธันวาคม 2561 – ตามที่ วันนี้ (26 ธันวาคม 2561) ศาลปกครองกลางมีคำพิพากษาคดีที่ดีแทคได้ยื่นคำฟ้องเมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554 ขอให้ทีโอทีและบริษัทฯ ร่วมกันชำระค่าเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม ตามข้อเสนอการเชื่อมต่อโครงข่ายของดีแทค คือ 1.00 บาท/นาที สำหรับ Call Termination และอัตรา 0.50 บาท/นาที สำหรับ Call Transit โดยศาลปกครองกลางมีคำพิพากษาให้ บริษัทฯ ต้องชำระเงินค่าตอบแทนการเชื่อมต่อโครงข่ายฯ ในส่วนของบริษัทฯ ให้แก่ดีแทค เป็นเงินจำนวน 1,832.92 ล้านบาท นั้น

บริษัทฯ ขอเรียนว่า คดีดังกล่าวยังไม่ถึงที่สุด และจะดำเนินการอุทธรณ์ต่อศาลปกครองสูงสุดตามขั้นตอนทางกฎหมายต่อไป ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาดำเนินการของฝ่ายกฎหมายถูกใจบทความนี้  2