Huawei เตรียมพร้อม เครือข่าย 5G ทั่วโลกครบปลายปี

แม้ว่า Huawei เองจะถูกแบนจากทางยุโรปและอเมริกา แต่ทว่าไม่สามารถหยุดเค้าได้ โดย Huawei 5G เตรียมพร้อมใน 10 ประเทศแล้ว และกำลังจะทยอยเปิดให้บริการในประเทศต่างๆ อีก 20 ประเทศทั่วโลก ซึ่งจะเป็นเทคโนโลยีที่รองรับการใช้งานในอนาคตไม่ว่าะจะเป็ฯบรรดา A.I., IoT หรือ Autonomous Vehicle

ซึ่ง Huawei เองเป็นรายที่ใหญ่ที่สุดที่เป็นผู้ผลิตอุปกรณ์เครือข่าย 5G ก็ว่าได้ ซึ่งภายในเดือนธันวาคมปีที่แล้ว Huawei เองมีการเซ็นต์สัญญาร่วมกับพาร์ทเนอร์ต่างๆ ทั่วโลกกว่า 50 ธุรกิจ และจะส่งตัวสถานีฐานออก10,000 สถานีฐาน ในครึ่งปีแรกของปี 2019 นั่นก็จะทำให้ Smartphone ที่รองรับ 5G สามารถใช้งานเครือข่าย 5G ที่กำลังจะเปิดให้บริการในอนาคตอันใกล้ และในเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมาทาง BT (British Telecom) ก็ยังใช้ 5G ของ Huawei เพียงรายเดียวอีกด้วย สรุปคือ ปีนี้อุปกรณ์ของ Huawei จะถูกบรรดาผู้ให้บริการติดตั้งและเปิดให้บริการในแต่ละประเทศทั่วโลกอย่างแน่นอน ส่วนประเทศไทยคงต้องรอดูว่าจะมีการประมูลเกิดขึ้นหรือไม่? เพราะหากไม่มีผู้ประมูลคลื่นความถี่ อุปกรณ์ที่รองรับ 5G ของ Huawei รวมถึงบรรดา Smartphone ที่จะมาในปีนี้ก็คงใช้งานไม่ได้นั่นเอง

อ้างอิง gizchinaถูกใจบทความนี้  8