Samsung Galaxy Note 10 Pro จะมีแบตเตอรี่ขนาด 4,500mAh

เริ่มมีข่าวลือของ Samsung Galaxy Note 10 ออกมาเป็นพักๆ ซึ่งก่อนหน้าลือว่าสมาร์ทโฟนดังกล่าวจะมาด้วยกันสองรุ่นและล่าสุดได้มีข่าวลือเกี่ยวกับความจุแบตเตอรี่ของตัวรุ่น Pro ออกมา

จากภาพหลุดแบตเตอรี่ดังกล่าวที่กล่าวอ้างว่านี่คือแบตเตอรี่ของ Samsung Galaxy Note 10 Pro นั้นมีความจุมากกว่าของเดิมของ Galaxy Note 9 จำนวน 500mAh หรือก้คือมีความจุ 4,500mAh และแบตดังกล่าวยังมีรหัส EB-BN975ABU ซึ่งสอดคล้องกับรหัสรุ่นของ SM-N975 พอดี

Sourceถูกใจบทความนี้  1