Raphael ว่าที่เรือธงจาก Redmi มีหน่วยความจำ 256GB

อยู่ดีๆ ก็มีข่าวลือว่า Redmi ได้พัฒนาสมาร์ทโฟนระดับเรือธงซึ่งต้องบอกว่าที่ผ่านมาไม่เคยปล่อยออกมาให้เห็นเลย โดยสมาร์ทโฟนดังกล่าวนั้นมี Codename ว่า Raphael

สมาร์ทโฟนเรือธงจาก Redmi นั้นลือกันว่าจะมีหน่วยความจำเครื่อง 256GB ทว่าก่อนหน้านี้ก็เคยได้มีข่าวออกมาเช่นกันว่าจะมีรุ่น 128GB ด้วยดังนั้นเป็นไปได้ว่าอาจมีหน่วยความจำให้เลือกหลากหลาย ทั้งนี้ได้มีภาพหน้าจอหลุดออกมาเผยว่าสมาร์ทโฟนดังกล่าวใช้งาน MIUI 10 9.4.22

นอกจากนี้ยังมีภาพหน้าจออีกภาพที่ขึ้น error เกี่ยวกับการ Overclock GPU ซึ่งอาจสื่อถึงว่า Redmi นั้นจะไม่รองรับ Game Turbo จึงไม่สามารถเปิดใช้งานได้

Sourceถูกใจบทความนี้  2