ทักทายวันพุธ 7/5/2562 – Samsung Galaxy Fold เลื่อนการส่งมอบ

สวัสดีวันพุธครับ

Samsung Galaxy Fold ที่ Pre-order ด้วยราคาถึง $1,980 หลังจากเกิดความผิดพลาดกับตัวสินค้าสำหรับรีวิวที่ส่งให้กับสื่อต่างๆ จนทำให้เกิดการเรียกคืน และส่งมอบล่าช้าอย่างไม่มีกำหนด

หลังจากวันที่ควรจะเปิดขาย 1 สัปดาห์ Samsung ก็ยังไม่ประกาศวันส่งมอบ ซึ่งหากไม่ส่งมอบภายใน 30 วันก็อาจจะทำให้ลูกค้ายกเลิกการ Pre-order ได้

Samsung ต้องจัดส่ง Galaxy Fold หรือต้องได้รับความยินยอมสำหรับการล่าช้าในการส่งมอบ ภายใน 31 พฤษภาคม เพื่อรักษาคำสั่งซื้อ

ดังนั้น Samsung จึงส่ง email หาลูกค้าเพื่อให้ยืนยันการสั่งซื้ออีกครั้ง เพื่อที่จะซื้อเวลาเพิ่ม
ซึ่งในข้อความจาก email ก็ไม่มีการ update ความคืบหน้าในการออกแบบใหม่หรือ วันที่จัดส่งแต่อย่างใดถูกใจบทความนี้  3