Samsung Galaxy Note 10 อาจรองรับชาร์จไวกว่า 25W

เริ่มมีมาเรื่อยๆ แล้วสำหรับข่าวลือของ Samsung Galaxy Note 10 ซึ่งล่าสุดมีการลือว่าตัวเครื่องอาจรองรับการชาร์จแบตเตอรี่ไวกว่า 25W

ในปัจจุบันมีเครื่องของ Samsung ที่รองรับการชาร์จแบตเตอรี่ไว 25W เพียงสองรุ่นเท่านั้นได้แก่ Galaxy S10 5G และ Galaxy A70 ทำให้มีความเป็นไปได้ว่าในอนาคต Galaxy Note 10 ก็น่าจะรองรับการชาร์จไวไม่ต่ำกว่า 25W เช่นกัน ซึ่งทาง @UniverseIce ก็ได้ทวีตออกมาว่า Note 10 จะไม่ได้รองรับชาร์จ 25W และความจุแบตเตอรี่รวมถึงความไวในการชาร์จจะไม่ใช่จุดอ่อนของ Samsung อีกต่อไป เอาซะต้องติดตามว่าจะมาที่กี่ Wถูกใจบทความนี้  1