Huawei ปล่อยกำหนดการปล่อยอัพเดท EMUI 9.1

Huawei ปล่อยกำหนดการอัพเดท EMUI 9.1 ให้แก่สมาร์ทโฟนที่มีรายชื่อต่างๆ ดังต่อไปนี้นับตั้งแต่วันที่ 27 มิถุนายน 2019

ก่อนหน้านี้ Huawei ได้ปล่อยรายชื่อสมาร์ทโฟนออกมาแล้วว่ารุ่นไหนที่จะได้ไปต่อบ้างมาครั้งนี้มีกำหนดการกันดังนี้

27 มิถุนายน 2019

 • Huawei Mate 20
 • Huawei Mate 20 Pro
 • Huawei 20 X
 • Huawei 20 RS Porsche Design

กรกฎาคม 2019

 • Huawei P20
 • Huawei P20 Pro
 • Huawei Mate 10
 • Huawei Mate 10 Pro
 • Huawei Mate 10 Porsche Design
 • Huawei Mate 9
 • Huawei Mate 9 Pro
 • Huawei Y9 2019
 • Huawei Y6 2019
 • Huawei Y5 2019
 • Huawei Nova 3
 • Huawei Nova 3i
 • Huawei Nova 3e
 • Huawei Nova 4

 

ใครที่ถือสมาร์ทโฟนที่มีรายชื่อตามนี้อยู่ก็รออัพเดทกัน ซึ่งตามกำหนดการอาจมีช้าบ้างไรบ้างเพราะตามหลักก็ต้องทยอยอ้พเดทกันไป

Source ถูกใจบทความนี้  9