Samsung Galaxy Note 10+ ชาร์จไฟได้แรง 25W ทำเวลาได้ดีกว่า OnePlus 7 Pro

แม้ว่าจะเป็นเรื่องน่าเสียดายที่ทางซัมซุงไม่ได้แถม Charger 45W มาให้ในกล่องของ Galaxy Note 10+ อย่างไรก็ตามต้องบอกว่าสำหรับ Charger 25W ที่แถมมานั้นไม่ธรรมดาเพราะว่ามันแรงเพียงพอที่จะเอาชนะคู่แข่งได้

Gadgets Portal ได้ทดสอบความไวในการชาร์จไฟของสมาร์ทโฟนรุ่นต่างๆ ด้วย Charger จากกล่องประกอบด้วย Note 9 (4,000mAh, 15W Charger), OnePlus 7 Pro (4,000mAh, 30W Charger), Apple iPhone XS Max 3,174mAh. 5W Charger) และ Note 10+ (4,300mAh, 25W Charger)

ดูตามหลักแล้ว OnePlus 7 Pro น่าจะได้เปรียบทั้งขนาดแบตเตอรี่ที่น้อยกว่าและ Charger ทว่าผลลัพธ์ที่ได้จากการทดสอบกลับกลายเป็นว่า Note 10+ ใช้เวลา 1 ชั่วโมง 5 นาที เร็วกว่า OnePlus 7 Pro ถึง 30 นาที เนื่องจากการชาร์จของ OnePlus 7 Pro นั้นจะมีการลดความเร็วลงเหลือ 10W เมื่อชาร์จใกล้เต็ม แต่บน Note 10+ นั้นลดความเร็วเหลือ 15W ซึ่งก็เป็นเทคนิดอย่างนึงที่ทำให้ผู้ใช้งานไม่ได้รู้สึกว่าตัวเครื่องชาร์จช้า อย่างไรก็ตามซัมซุงเคยบอกไว้ในตอนนำเสนอแล้วว่าจริงๆ ชาร์จเพียง 30 นาทีก็พอใช้งานสบายๆ ละ

Sourceถูกใจบทความนี้  4