Samsung Galaxy Note 9 ได้รับ Night Mode ในสหรัฐอเมริกา

Samsung สหรัฐอเมริกาได้ปล่อยอัพเดทใหม่ล่าสุดแก่ Galaxy Note 9 ให้ได้รับฟีเจอร์กล้องใหม่ “Night Mode” ซึ่งก่อนหน้านี้ทางประเทศเยอรมันได้รับอัพเดทไปก่อนแล้ว

อัพเดทดังกล่าวจะทำให้เฟิร์มแวร์เป็น N960USQU2CSGA เป็นเครื่องของ Verizon Note 9 ซึ่งนอกจากฟีเจอร์กล้องแล้วยังมาพร้อม Security Patch 1 กรกฎาคม 2019 ด้วย อย่างไรก็ตามอัพเดทครั้งนี้จะได้ฟีเจอร์ถ่ายรูปกลางคืนเฉพาะของ Verizon เท่านั้น เครื่องนอกเครือข่ายหรือเครื่องไม่ติดสัญญาจะไม่ได้รับฟีเจอร์ดังกล่าว

Sourceถูกใจบทความนี้  2