Xiaomi Quick App โดน Google Play บล็อค

ช่วงหลัง Google Play มีการตรวจจับมัลแวร์ และแอพที่คอยแทรคข้อมูลมากขึ้นเพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้งาน ล่าสุด แอปที่ Xiaomi ใช้สำหรับ pre-install ให้กับ xiaomi phone อย่าง Quick App ก็โดน Google Play Store บล็อคไปซะแล้ว ข้อหาแทรคข้อมูลของผู้ใช้งานและขอเปิดการเข้าถึงข้อมูลถึง 55 อย่างเลยทีเดียว

Quick App เป็นแอพที่ช่วยในการใช้งานให้สะดวกขึ้นสำหรับผู้ใช้งาน Xiaomi ซึ่งล่าสุดโดน Google Play Store บล็อคไม่ให้ใช้งาน ซึ่งมีการขอ permission เพื่อเข้าใช้งานส่วนต่างๆ ถึง 55 รายการเลยทีเดียว และขึ้นข้อความเตือนเอาไว้ว่า

 

“This app can collect data that could be used to track you.”

 

ซึ่งเจ้า Quick App เองนั้นได้ขอเข้าถึงการใช้งานส่วนต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นกล้อง  และแอพที่ลงไว้ในเครื่องโดยไม่ได้มีการขึ้นให้กดยอมรับหรือยืนยันจากผู้ใช้งาน ซึ่งแอพนี้สามารถเข้าถึง serial เครื่อง IMEI เบอร์โทรศัพท์ สามารถดูรายละเอียดของผู้ใช้งานได้ ยังรวมถึงการบันทึกเสียง วีดีโอ ซึ่งข้อมูลเหล่านี้จะใช้งานสำหรับการรวมรวมไปเพื่อทำในเรื่องของการโฆษณาที่ขึ้นใน lock screen, browser หรือที่อื่นๆ ของเครื่อง ซึ่งเข้าใจว่าคงเป็นแอพของ xiaomi เอง ที่เคยมีประเด็นเรื่องการขึ้นโฆษณาและไม่ได้รับความสะดวกในการใช้งานมาแล้วก่อนหน้านี้ ซึ่งจากการพิจารณาของ Google Play Store แล้วก็คงมองว่าเป็นการคุกคามหรือการเก็บข้อมูลที่มากจนเกินไปรวมถึงยังไม่ได้รับอนุญาตจากผู้ใช้งานอย่างเป็นทางการอีกด้วย

อย่างไรก็ตามเรื่องข้อมูลในปัจจุบันถือเป็นเรื่องสำคัญมาก เราจะได้ยินในส่วนของ facebook ที่มีการเก็บข้อมูล ที่ไม่ได้รับความยินยอมและมีการแทรคข้อมูลต่างๆ ของผู้ใช้งานอยู่ตามข่าวเป็นประจำ สำหรับเคสนี้ Xiaomi ได้ออกมาแจ้งแล้วว่าอยู่ระหว่างการดำเนินการประสานงานกับ Google และผู้ใช้งานบางรายเท่านั้นที่ได้รับการแจ้งเตือนนี้ถูกใจบทความนี้  122