Samsung Galaxy S11e จะรองรับการเชื่อมต่อ 5G และชาร์จไฟไว

Samsung Galaxy S11e หรือรหัส SM-G9810 จะรองรับการเชื่อมต่อเครือข่าย 5G โดยการรับรองจาก 3C ซึ่งแตกต่างจาก S10 ที่มีแค่รุ่น 5G เท่านั้น

นอกจากนี้สำหรับรุ่น e ในปีหน้านั้นจะรองรับการชาร์จไฟแรง 25W จากเดิมที่รองรับการชาร์จไฟไว 15W บน S10e โดยรองรับการชาร์จแบบ USB-PD ด้วย ฉะนั้นทางเลือกในการซื้อ Adapter จะมากขึ้น

ส่วนสเปคอื่นที่ลือมาก่อนหน้านั้น Samsung Galaxy S11 และ S11+ เองก็จะรองรับการชาร์จไฟไว 25W เช่นกัน แต่ถ้าใครจะต้องการชาร์จไฟแรงกว่านั้นคงต้องหันไปมอง Note 10+ แทนที่อัดไฟได้แรง 45W

Sourceถูกใจบทความนี้  0