ไก่ฟ้าหางลายขวาง (Bar-tailed pheasant)

ไก่ฟ้าหางลายขวาง (Bar-tailed pheasant)

    ไก่ฟ้าหางลายขวาง (Bar-tailed pheasant) เป็นไก่ฟ้าขนาดใหญ่ที่สวยงามมากครับ ตัวผู้สีแดงเข้มตัวใหญ่กว่าตัวเมีย ตัวผู้ 1 ตัวอยู่ร่วมกับตัวเมียหลายตัว ที่ดอยสันจุ๊ตัวเมีย 5-6 ตัวครับ การถ่ายต้องอยู่ในบลายท์ (ซุ้มบังไพรลายพลาง) เจ้าตัวนี้ระวังภัยสูง เดินหากินไปมองซ้ายขวาตลอดครับ เห็นคนเดินไกล ๆ ก็วิ่งเข้าป่าแล้วครับ ภาพชุดนี้ถ่ายวันที่ 14 ธันวาคม 2562 นี้เองครับ

      พบในประเทศจีน, ประเทศปากีสถาน, ประเทศอินเดีย, ประเทศพม่า และประเทศไทย เพราะการสูญเสียที่อยู่และถูกล่าเป็นอาหาร ไก่ฟ้าหางลายขวางจึงจัดเป็นสิ่งมีชีวิตที่ถูกคุกคามความเสี่ยงต่ำ (NT) ในบัญชีแดงของสหภาพเพื่อการอนุรักษ์ธรรมชาติ และจัดอยู่ในบัญชีที่ 1 ของ CITES

This slideshow requires JavaScript.ถูกใจบทความนี้  3