Apple เตรียมพัฒนา Touch gesture ใส่ Pencil ในอนาคต

Apple Pencil อุปกรณ์ชิ้นสำคัญสำหรับคนใช้ iPad นั้นในรุ่นต่อไปจะมาแบบล้ำมากขึ้น

ดินสอรุ่นใหม่นั้นอาจมีพื้นที่สัมผัสมาและสามารถจดจำ Gestures ต่างๆ อาทิเช่น ใช้นิ้วมือปาดบนพื้นที่ดังกล่าวเพื่อสั่ง Gesture อย่างไรก็ตามแม้จะมีพื้นที่สัมผัส (ซึ่งอาจเป็นหน้าจอ) ก็จะไม่มีผลกระทบใดๆ หากจับดินสอมั่นแล้วใช้งานเขียนหน้าจอ iPad อยู่ ซึ่งสำหรับ Gesture ที่รองรับทั้ง Swipe และ Touch เนี่ยจะสามารถสั่งการได้ทุกสิ่งผ่านดินสอเลย

Sourceถูกใจบทความนี้  0