ทักทายวันพุธ 19/2/2563 – Samsung Galaxy Z Flip อาจจะมีปัญหาเรื่องฝุ่นเข้าทางฝาพับ

สวัสดีวันพุธครับ

ไม่เป็นเรื่องน่าแปลกใจแต่อย่างใด ที่ Samsung Galaxy Z Flip ไม่สามารถที่จะป้องกันฝุ่นได้ดีเท่าที่ควร

เนื่องจากเป็นโทรศัพท์ฝาพับ ย่อมมีจุดอ่อนที่ฝาพับ

ผลการทดสอบของ iFixit ได้แสดงให้เห็นว่า บานพับของ Samsung Galaxy Z Flip ป้องกันฝุ่นได้ไม่ดีเท่าที่ควร

ในช่วงแรกของการฉีกขาดของแผ่นเส้นใยบานพับ มีผลให้ฝุ่นสามารถเข้าไปในส่วนอื่นของโทรศํพท์ได้

ทั้งนี้ Samsung ได้เตือนอย่างชัดเจนแล้วว่า Smart phone รุ่นนี้ไม่กันฝุ่นถูกใจบทความนี้  0