Google ปล่อย Android 11 Beta ช้ากว่ากำหนดโดยปล่อย Dev Preview 4 ออกมาแทน

Android Developers ได้ปล่อยวิดีโอสั้นๆ ออกมาเปิดเผยว่า Android 11 Beta จะถูกปล่อยให้ทดลองใช้งานกันในวันที่ 1 มิถุนายน 2020 ซึ่งเดิมทีจะมีผู้ที่ได้รับก่อนจากงาน Google I/O ทว่าได้มีการยกเลิกไปเนื่องจากสถานการณ์การแพรร่ระบาดของไวรัส COVID-19

โดย Google จะใช้วิธีการ Conference แทนการจัดงานในวันที่ 1 มิถุนายนแทนซึ่งน่าจะรวมการนำเสนอต่างๆ ของ Google I/O เข้าในงานครั้งนี้ด้วย และสำหรับ Android 11 Developer Preview เองที่ผ่านมาก็ได้ปล่อยออกมาด้วยกัน 3 Build ส่วน Bulild 4 ที่ปล่อยมาก็ไม่ได้มีฟีเจอร์ใหม่ๆ จากเดิมซึ่งเหมือนจะเน้นไปที่ประสิทธิภาพเสียมากกว่า ส่วนตัว Beta จะไล่ไปตั้งแต่มิถุนายนยันสิงหาคมและจะเปิดตัว Android 11 แบบเป็นทางการอีกทีช่วงไตรมาส 3 โน่นเลย

Sourceถูกใจบทความนี้  0