Adapter 120W ของ Xiaomi ผ่านการรับรองแล้ว

Xiaomi Charger อัดไฟแรง 120W ที่มีข่าวลือมาพักนึงได้ผ่านการรับรองเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

Adapter รหัส MDY-12-ED ผ่านการรับรองจากหน่วยงาน 3C เป็นที่เรียบร้อยซึ่งจำกัดความแรงในการจ่ายไฟไว้ที่ 20V/6A หรือ 120W นั่นเอง ซึ่งเป็นไปได้ว่า Adapter ดังกล่าวอาจมาพร้อมกับ Mi Mix รุ่นใหม่ก็เป็นได้

Sourceถูกใจบทความนี้  2