Realme มีผู้ใช้งานกว่า 40 ล้านคนทั่วโลกแล้ว

Realme แบรนด์สมาร์ตโฟนรายเล็กที่เริ่มต้นธุรกิจตั้งแต่ 4 พฤษภาคม 2018 เติบโตขึ้นอย่างรวดเร็วขึ้นสู่ Top 7 ของแบรนด์สมาร์ตโฟน

ล่าสุด Realme ประกาศว่าตนเองมีผู้ใช้งานล่าสุดถึง 40 ล้านคนและได้ก้าวเข้าสู่ Top 5 ใน 9 ประเทศซึ่งต้องยอมรับว่าเป็นแบรนด์ที่มีการเติบโตอย่างก้าวกระโดดมากโดย Realme ฉลองยอดผู้ใช้งาน 1 ล้านคนเมื่อกันยายน 2018, 25 ล้านคนเมื่อมกราคมต้นปีที่ผ่านมา และฉลอง 35 ล้านคนเมื่อพฤษภาคมที่ผ่านมาเอง โดย Realme ตั้งเป้าให้มีผู้ใช้งานเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องจนถึง 50 ล้านคนในปีนี้ด้วย

Sourceถูกใจบทความนี้  0