Android 11 (Go Edition) เปิดแอปฯ ไวกว่าเดิม, รองรับการแจ้งเตือนเป็นกลุ่มและการอนุญาตรายครั้ง

Android 11 ได้เปิดตัวออกมาเป็นที่เรียร้อยเมื่อสัปดาห์ก่อนแน่นอนว่าก็ต้องตามมาด้วย Go Edition ที่รองรับกับโทรศัพท์ทีมี RAM 2GB ขึ้นไป (Entry Level)

ฟีเจอร์ทั้งหลายบน Android 11 ก็พอจะมีมาถึงตัว Go Edition บ้าง อาทิเช่น เรื่องการแจ้งเตือนเป็นกลุ่มที่เป็นหน้าตาแบบเดียวกับ Chat Heads ของ Facebook Messenger หรือจะฟเจอร์การอนุญาตใช้งานแอปฯ แค่ครั้งเดียวที่ใช้เท่านั้น อาทิเช่น อนุญาตให้ใช้กล้องถ่ายรูป ไมโครโฟน และ Location

Google บอกว่าระบบปฏิบัติการใหม่จะทำให้เปิดแอปฯ ไวกว่าเดิมถึง 20% และยังจะมาพร้อม navigation system แบบ swipe ด้วย นอกจากนี้ยังมีฟีเจอร์ Safe Folders ที่จะช่วยปกป้องข้อมูลต่างๆ โดยจะต้องกำหนด PIN 4 หลักในการเข้าถึง

Sourceถูกใจบทความนี้  2