iPhone 12 หน้าจอ 6.1 นิ้ว จะถูกเปิดตัวก่อนแล้วอีกสองขนาดจึงจะตามมา

มีรายงานว่า iPhone 12 จะมีกำหนดการส่งมอบไม่พร้อมกันตามที่ก่อนหน้านี้ลือว่าจะมีด้วยกันหลายขนาดหน้าจอ

ข้อมูลจาก SLP suppliers บอกว่า iPhone 12 แม้จะเปิดตัวออกมาพร้อมกันทั้งหมด แต่ชิ้นส่วนรุ่นที่มีหน้าจอขนาด 6.1 นิ้ว ทั้งรุ่น Pro และไม่โปรได้เริ่มต้นส่งมอบไปตั้งแต่กรกฎาคมที่ผ่านมาแล้ว ส่วนประกอบรุ่นอื่นๆ อย่าง 5.4 นิ้วและ 6.7 นิ้วดันพึ่งเริ่มส่งมอบช่วงกลางเดือนสิงหาคมนี้เอง นอกจากนี้ยังมีแหล่งอื่นเชื่อว่า iPhone รุ่นราคาประหยัดที่มีหน้าจอขนาด 5.4 นิ้วและ 6.1 นิ้วอาจจะวางจำหน่ายก่อนเพื่อเพิ่มรายได้และกำไรของบริษัทก็เป็นได้

Sourceถูกใจบทความนี้  2