Xiaomi Mi 10T Pro และ Mi 10T อาจมีราคาถูกกว่าที่คาด

ลืออย่างต่อเนื่องจริงๆ สำหรับ Xiaomi Mi 10T และ Mi 10T Pro ว่าที่สมาร์ตโฟนที่จะมาสานต่อความสำเร็จของ 9T เมื่อปีก่อน

โดยมีแหล่งข่าวไม่ยืนยันจากเยอรมันเปิดเผยว่า Mi 10T จะมีค่าตัวเริ่มต้นที่ €499 / $499 หรือประมาณ 15,500 บาท และ Mi 10T Pro มีค่าตัวเริ่มต้นที่ €599 / $599 หรือประมาณ 18,900 บาท สำหรับ 8/128GB ถูกกว่า OnePlus 8T ที่หลุดราคามาเสียด้วย อย่างไรก็ตามอย่างที่บอกว่ายังไม่ยืนยันและทาง Xiaomi เองก็ยังไม่ได้เปิดเผยกำหนดการตัวเครื่องดังกล่าวออกมาด้วยถูกใจบทความนี้  2