iPhone 12 Series ไม่สามารถใช้งาน 5G ได้ขณะใช้สองซิม

ข้อมูลจาก Apple’s Sales Web (ASW) เปิดเผยรายละเอียดของผลิตภัณฑ์ iPhone 12 Series ด้านการเชื่อมต่อ 5G ว่า จะไม่สามารถใช้งานได้หากมีการใช้งานสองซิมการ์ด ซึ่งกรณีดังกล่าวจะมีการสลับไปใช้งาน 4G LTE แทน

นั่นหมายความว่ากรณีใช้งาน iPhone 12 Series แล้วอยากใช้งาน 5G ก้ต้องเลือกใช้งานเพียง 1 ซิมเท่านั้นไม่ว่าจะจากซิมการ์ดปกติหรือ eSIM ก็ตาม ทั้งนี้ทั้งนั้นขึ้นกับผู้ให้บริการด้วยว่ามีเครือข่าย 5G ให้ใช้งานได้หรือไม่

ทั้งนี้ Apple ได้รับทราบเรื่องดังกล่าวแล้วและในอนาคตอาจมีการอัพเดทซอฟต์แวร์อีกที

Sourceถูกใจบทความนี้  2