Samsung Galaxy S20, S20+ และ S20 Ultra ได้รับอัพเดท Android 11 Beta แล้ว

ภายหลัง One UI 3.0 Beta สำหรับ Galaxy S20, S20+ และ S20 Ultra ปรากฎในแดนกิมจิก็ไม่แปลกที่จะมีเฟิร์มแวร์ Beta ใหม่ตามมา

โดยทางซัมซุงได้ปล่อย Android 11 Beta ออกมาให้ผู้ที่สนใจทดสอบใช้งานสามารถเข้าร่วมทดสอบได้ผ่านทางแอปพลิเคชั่น Samsung members ซึ่งบนระบบปฏิบัติการใหม่นี้จะปรับปรุงซอฟต์แวร์ในหลายๆ ด้าน ซึ่งแน่นอนว่ามันยังเป็น Beta ฉะนั้นอาจมีปัญหาใดๆ ที่ไม่สมบูรณ์เกิดขึ้นได้ด้วย และแน่นอนภายหลังการอัพเดทระบบปฏิบัติการใหม่ๆ ก็มักจะมีแอปพลิเคชั่นหลายตัวที่ไม่รองรับจนไม่สามารถทำงานได้ ดังนั้นถ้าไม่รีบร้อนอะไรรอตัวเสร็จดีกว่า

Source

 ถูกใจบทความนี้  4