Xiaomi แจ้งว่าจะลดการใช้พลาสติกในแพ็คเกจลง 60% ยืนยันยังแถม Charger ให้ตามเดิม

Xiaomi ยืนยันว่าจะลดการใช้งานพลาสติกในแพ็คเกจลง 60% โดยเริ่มต้นที่ยุโรป ซึ่งดูเหมือน Xiaomi Mi 10T Lite จะเป็นรุ่นแรกที่ใช้งาน

บริษัทเผยว่าการลดการใช้งานพลาสติกดังกล่าวจะลดทุกส่วนในแพ็คเกจไม่ว่าจะเป็น Charger / สาย USB-C รวมกระทั่งเคส โดย Mi 10T Lite จะเป็นรุ่นนำร่องไปก่อนซึ่งจะยังคงมีอุปกรณ์ให้ครบถ้วนดังเดิม ไม่เหมือนกับบางแบรนด์ที่พึ่งเปิดตัวไปแต่ตัด Charger ทิ้งไปด้วยเหตุผลเรื่องรักโลก โดยคาดว่าเรื่องการล้อเลียนคู่แข่งเรื่องนี้น่าจะมีไปอีกพักนึงเลยล่ะ อย่างไรก็ตามคงต้องมารอดูว่าหลังจากลดการใช้งานลงแล้วคุณภาพจะยังคงเดิมหรือไม่ถูกใจบทความนี้  1