Google Photo เพิ่มการซูมสองนิ้วสำหรับวิดีโอ

ปีที่ผ่านมา Google ได้ดำเนินการแบบไม่เร่งรีบในการปรับปรุงการรับชมวิดีโอผ่านแอปพลิเคชั่น Photos ซึ่งล่าสุดเองก็เพิ่งจะเพิ่มการซูมสองนิ้วในการซูมวิดีโอ (pinch-to-zoom)

โดยข้อดีของการซูมวิดีโอได้ก็คือเราสามารถดูรายละเอียดเฉพาะส่วนในวิดีโอนั้นๆ ใกล้ขึ้นได้ซึ่งสามารถใช้งานได้ทั้งการแตะสองครั้ง (double-tap) หรือ pinch-to-zoom แล้วนั่นเองใน Photos

อย่างไรก็ตามมีรายงานว่าฟีเจอร์ดังกล่าวสามารถใช้งานได้เพียงบางรายเท่านั้นซึ่งเวอร์ชั่นของแอปพลิเคชั่นไม่ใช่ปัจจัยของการใช้งานได้เสียด้วยซึ่งหมายความว่าอาจเป็นเรื่องของเซิฟเวอร์ที่เราต้องรอให้วิดีโอโหลดแบบความละเอียดสูงก่อนถึงใช้งานการซูมได้นั่นเอง

Sourceถูกใจบทความนี้  0