Google Pixel จะสามารถอ่านค่าอัตราการเต้นของหัวใจและอัตราการหายใจได้ด้วยกล้องหลัง

Google เตรียมเพิ่มฟีเจอร์น่าสนใจแก่ Fit App สำหรับ Pixel ทั้งหลาย โดยจะสามารถอ่านค่าอัตราการเต้นของหัวใจได้ผ่านการเอานิ้วไว้ที่กล้องหลัง

การทำงานดังกล่าวจะใช้การติดตามสีที่เปลี่ยนไปของเลือดผ่านนิ้วของเราซึ่งจะสามารถอ่านได้ยันอัตราการหายใจด้วย (แต่อัตราการหายใจจะใช้กล้องหน้าแทนโดยให้ตัวเราอยู่ในกรอบเพื่อจับการหายใจ)

ซอฟต์แวร์จะทำการมอนิเตอร์การขึ้นและลงของหน้าอกและอนุมานอัตราออกมาซึ่งทางผู้จัดการของ Google Health Product อธิบายว่าหมอก็ใช้วิธีการนับแบบนี้ในการดูอัตราการหายใจเช่นกัน ซึ่งภายหลังที่ฟีเจอร์นี้ปล่อยออกมาก็จะช่วยลดความเท่าเทียมในเรื่องของการมีกำลังซื้อ Wearable device เพิ่มเติมได้ด้วย (แต่ก็ต้องไปใช้ Pixel เท่านั้น) ซึ่งจากการทดสอบที่ผ่านมาก็พบว่าผลลัพธ์นั้นแม่นยำดี

แต่ก็ไม่แน่ว่าในอนาคตสมาร์ตโฟนรุ่นอื่นที่ไม่ใช่ Pixel อาจได้ใช้งานฟีเจอร์ดังกล่าวด้วยแต่ทาง Google น่าจะขอเรียนรู้จากสมาร์ตโฟนของตนก่อนนั่นล่ะ

Sourceถูกใจบทความนี้  0