Xiaomi Mi 11 Ultra จะมาพร้อมเซ็นเซอร์ GN2 50MP


Ice Universe ทวีตข้อความระบุชัดเจนว่า Xiaomi Mi 11 Ultra จะมาพร้อมกับเซ็นเซอร์กล้องรุ่นใหม่นี้ซึ่งสอดคล้องกับข่าวลือที่ว่าตัวเครื่องจะมีกล้อง 50MP / 48MP / 48MP (Main / Ultrawide / Telephoto)

Xiaomi กับ Samsung เป็นพันธมิตรด้านการค้าเซ็นเซฮร์กล้องมาช้านานแล้วนับตั้งแต่ปี 2019 ซึ่งมีการใช้ตั้งแต่ Redmi Note 7 นั่นแหละ ดังนั้นจึงไม่แปลกที่รอบนี้ Mi 11 Ultra จะมาพร้อมกับเซ็นเซอร์รุ่นใหม่ดังกล่าว

 ถูกใจบทความนี้  0