Samsung Galaxy M42 จะเป็นรุ่นแรกในซีรีส์ที่มาพร้อม 5G

เมื่อเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมามีรายชื่อของ Samsung Galaxy M42 ปรากฎออกมาพร้อมเผยว่าจะเป็นมือถือแบตเตอรี่ขนาดใหญ่ 6,000mAh และล่าสุดมีการรับรองอุปกรณ์รหัส SM-M426B/DS ซึ่งเป็นรหัสเดียวกันออกมาผ่าน Wi-Fi Alliance

อุปกรณ์ดังกล่าวผ่านการรับรองในส่วนของ 5G ด้วยนั่นหมายความว่า Samsung Galaxy M42 จะรองรับ 5G อย่างแน่นอนและเป็นรุ่นแรกของ M-Series ด้วย นอกจากนี้ยังยืนยันว่าตัวเครื่องรองรับ Wi-Fi 2.4 / 5GHz และทำงานด้วยระบบปฏิบัติการ Android 11

Sourceถูกใจบทความนี้  0