Google ปล่อยภาพหลุด Pixel Buds A เองเฉยg

Google ปล่อยภาพครอบครัว Pixel ออกมาซึ่งในนั้นมีรูปของหูฟัง TWS ด้วยหรือก็คือ Pixel Buds A นั่นเอง

จากภาพจะเห็นดีไซน์ของตัวเคสชาร์จเสียมากกว่าซึ่งมาในแนวตั้งและตัวเคสสีขาวแต่ภายในเป็นสีเข้ม นอกจากนี้ยังมีภาพเปรียบเทียบของหูฟัง TWS ดังกล่าวสองสีด้วย

โดย Pixel Buds A น่าจะมีทั้งสีเขียวมิ้น, สีขาวล้วน และอีกเขียวนึงที่ไม่รู้จะระบุว่ามันคือเขียวอะไรดีตามภาพ และตัวเครื่องผ่านการรับรองจาก FCC เป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยคาดว่าจะมีค่าตัวราว $180 หรือประมาณ 5,000 บาท

Sourceถูกใจบทความนี้  0