แม่บุญธรรม

แม่บุญธรรม

…. “แม่บุญธรรม” นกเล็กป้อนอาหารนกใหญ่ นกเล็กพันธุ์อะไรผมไม่ทราบครับ นกใหญ่คือลูกนกคัคคูลาย เป็นความน่ารักและแปลกมาก ก็คือนกเล็กที่ต่างสายพันธุ์กัน คอยหาอาหารมาป้อนลูกนกที่ตัวใหญ่กว่า 3-4 เท่าตัว เป็นความใจบุญหรือคิดว่าลูกของตัวเองก็ไม่ทราบ ภาพแบบนี้ไม่ค่อยได้พบเห็นบ่อยนักครับถูกใจบทความนี้  1