Realme เตรียมเปิดตัว Tablet และ Laptop วันที่ 15 มิถุนายนนี้

Realme เตรียมเปิดตัวอุปกรณ์ใหม่วันที่ 15 มิถุนายนนี้โดยคาดว่าจะมาทั้ง Tablet และ Laptop

Laptop ของ Realme จะมีการ Integrated ให้สามารถใช้งานได้กับสมาร์ตโฟนของแบรนด์ได้ง่ายขึ้นด้วย  AIoT ecosystem เพื่อประสบการณ์การใช้งานที่เหนือกว่า ทั้งนี้ในส่วนของ Laptop นั้นไม่ใช่รุ่นแรกของแบรนด์แล้ว

นอกจากนี้ยังอาจมีอุปกรณ์อื่นๆ อีก อาทิเช่น  TV, 360-degree cameras, watches, bands, scales, light bulbs ซึ่งพรุ่งนี้ก็คงได้เห็นกันแล้วล่ะ

Sourceถูกใจบทความนี้  0