Windows 11 แนะนำการตั้งค่าหลายหน้าจอแบบล้ำๆ

Windows 10 ได้ใช้งานกันมาพักนึงอย่างแพร่หลายแล้วรวมถึงมีการปรับปรุงประสบการณ์ใช้งานหลายหน้าจอให้กับผู้ใช้งานด้วย และในปี 2021 การใช้งานมากกว่าหนึ่งหน้าจอไม่ใช่เรื่องแปลกอีกต่อไปแล้วซึ่งก็ได้มีผู้ใช้งานร้องขอทาง Microsoft ไปจนได้คำตอบออกมา

จากภาพหลุดของ Windows 11 จะเห็นว่ามีทางเลือกในการอนุญาตให้ระบบจดจำ Location ของ Monitor ที่เชื่อมต่อได้ด้วยเพื่อป้องกันการสุ่มของหน้าจอและแท็บต่างๆ ที่จะมีการเปิดใหม่เมื่อมีการเปลี่ยนหน้าจอนั่นเอง

อย่างไรก็ตามการตั้งค่าแบบนี้นั่นหมายความว่ากรณีที่ดึงหน้าจอออกแล้วโปรแกรมต่างๆ ที่ใช้งานบนหน้าจอนั้นก็จะยังคงอยู่ที่หน้าจอนั้นโดยในระบบจะเสมือนการซ่อนไว้นั่นเอง

Sourceถูกใจบทความนี้  5