Galaxy Z Flip 3 อาจมีค่าตัวต่ำกว่าเดิม $200 ถูกกว่ารุ่นก่อนหน้านี้

ก่อนหน้าได้ยินข่าวลือมาเหมือนกันว่า Samsung Galaxy Z Flip 3 จะมีค่าตัวถูกกว่ารุ่นก่อนหน้านี้และก็มีอีกแหล่งยืนยันมาแบบเดียวกันคือทาง@FrontTron

แหล่งข่าวระบุวา Z Flip 3 จะมีค่าตัว $1,249 หรือประมาณ 39,990 บาท ถูกกว่ารุ่นก่อนหน้านี้ราวๆ $200 (แต่รุ่น Z Flip 2 เปิดตัวบ้านเราไป 69,990 บาท) ซึ่งรุ่นเริ่มต้นของ Z Flip 3 อาจมี RAM/Storage 8/256GB

อย่างไรก็ตามก็แค่การทวีตบอกมาว่าได้ยินมาว่าราคานี้เท่านั้นแต่ไม่มีแหล่งข้อมูลลหรือภาพโปสเตอร์ทางการยืนยันอะไร ทั้งนี้หากจะเป็นไปได้ก็คงเพราะสามารถลดต้นทุนในการผลิตได้ค่อนข้างมากแล้วนั่นเองเมื่อเทียบกับตอนแรกๆ ที่เพิ่งผลิตหน้าจอพับแบบนี้

Sourceถูกใจบทความนี้  1