ทักทายวันพุธ 20/10/2564 – Windows 11 บน AMD มีประสิทธิภาพลดลง

สวัสดีวันพุธครับ

AMD และ Microsoft ได้ยอมรับว่าผู้ใช้บางคนได้ทราบถึงประสิทธิภาพที่ลดลงของ Windows 11 เมื่อใช้ หน่วยประมวลผลของ AMD
โดยปัญหาส่งผลกระทบโดยตรง ต่อการแข่งขันของ AMD และ Intel
ทั้งนี้สาเหตุของปัญหาเกิดจาก ปัญหาในการจัดการ Cache L3 และ ปัญหาเกี่ยวกับการจัดการ Thread เพื่อทำงานบน Core

โดย Microsoft ได้ออก patch Build 22000.282 เพื่อแก้ไขปัญหา ดังกล่าว แต่จะแก้ไขเพียงปัญหา cache L3 เท่านั้น
ปัญหาเรื่อง core ยังไม่ได้กล่าวถึงถูกใจบทความนี้  0