Apple iPad Pro และ MacBook Pro เตรียมใช้หน้าจอ OLED ใหม่ที่มีความสว่างมากกว่าเดิม

รายงานจาก The Elec ระบุว่า Apple เตรียมเปิดตัว iPad Pro และ MacBook Pro ใหม่ที่ใช้งานหน้าจอ double-stack OLED โดยมีเลเยอร์ของเม็ดพิกเซลสองเท่า

อย่างไรก็ตามเทคโนโลยีดังกล่าวมีต้นทุนที่สูงและการผลิตยังถูกพัฒนาไม่เสร็จสมบูรณ์ซึ่งคาดว่ากว่าจะได้เห็นการใช้งานหน้าจอดังกล่าวน่าจะเป็นปี 2023 หรือ 2024 เลยซึ่งหน้าจอดังกล่าวนั้นจะมาดีกว่า LTPO อย่างแน่นอน (แต่ก็ยังไม่มีตัวอย่างให้เห็นอยู่ดี) นอกจากนี้เรายังอาจหวังได้ว่าในอนาคตอาจมีหน้าจอ micro-LED มาใช้งานบนอุปกรณ์ Apple เพิ่มเติมในอนาคตด้วย

Sourceถูกใจบทความนี้  0