Exynos 2200 จะมีประสิทธิภาพสูงกว่ารุ่นเดิมถึง 20%

Exynos 2200 จะมีการปรับปรุงหลักในส่วนของกราฟฟิคโดยได้มี GPU บนพื้้นฐาน AMD’s RDNA 2 architecture ที่ใช้ใน APUs การ์ดจอและ PlayStation 5 และ Xbox One Series

ที่น่าสนใจคือภายหลังที่ไปใช้สถาปัตยกรรมของ AMD แล้วประสิทธิภาพจะเป็นอย่างไรเมื่อเทียบกับ Exynos 2100 ซึ่งแหล่งข่าวระบุว่าประสิทธิภาพสูงสุดจะดีกว่าเดิมราว 31-34% และในการใช้งานปกติก็มีประสิทธิภาพดีกว่าเดิม 17-20% อย่างไรก็ตามการทดสอบดังกล่าวยังใช้งานบนซอฟต์แวร์ที่ทดลองอยู่ซึ่งอาจจะแตกต่างจากตอนที่ปล่อยผลิตภัณฑ์ออกมาจริง

ซึ่งยังพูดยากว่า Exynos 2200 GPU เมื่อเทียบกับ Adreno ที่อยู่ใน Snapdragon 898 แล้วใครจะมาเหนือกว่ากันและในการใช้งานจริงเจ้าใดจะให้ User Experience ได้ดีกว่ากัน

Sourceถูกใจบทความนี้  0