ETDA เร่งเครื่องประเทศไทยใช้ดิจิทัลไอดี เตรียมเปิดตัวแคมเปญ MEiD มีไอดี “บริการไทย…ไร้รอยต่อ”

สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (สพธอ.) หรือ ETDA (เอ็ตด้า) (Electronic Transactions Development Agency) กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เตรียมจัดงาน ก้าวแรกบริการไทย…ไร้รอยต่อ (1st STEP TOWARD THAILAND DIGITAL SOCIETY) เปิดตัวแคมเปญ MEiD มีไอดี “บริการไทย…ไร้รอยต่อ” เชื่อมทุกภาคส่วนเร่งเครื่องประเทศไทยใช้ดิจิทัลไอดีให้เกิดขึ้นจริงกับทุกภาคส่วน 3 ธันวาคมนี้

ดร.ชัยชนะ มิตรพันธ์ ผู้อำนวยการ ETDA เปิดเผยว่า การสร้างความน่าเชื่อถือในการทำธุรกรรมออนไลน์ ด้วยการส่งเสริม สนับสนุนให้ประเทศไทยเกิดการใช้บริการการพิสูจน์และยืนยันตัวตนทางดิจิทัล หรือ Digital ID (ดิจิทัลไอดี) ให้เกิดขึ้นได้จริงกับทุกภาคส่วน รองรับการพัฒนาประเทศสู่เศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล คือ ภารกิจสำคัญที่ ETDA มุ่งดำเนินงานมาอย่างต่อเนื่อง ทั้งการเดินหน้าร่วมส่งเสริมการสร้างและพัฒนานวัตกรรม โซลูชั่นที่เกี่ยวข้อง ผ่าน ETDA Sandbox เพื่อสร้างความเชื่อมั่นก่อนให้บริการจริง พร้อม ๆ กับการร่วมผลักดันการสร้างกรอบแนวทางการพัฒนาบริการการพิสูจน์และยืนยันตัวตนทางดิจิทัล หรือ Digital ID Framework เพื่อเป็นแนวทางในการทำงานแก่ Regulator ในการกำกับดูแลรวมถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในมิติอื่น ๆ เพื่อสนับสนุน Digital ID ซึ่งถือเป็นประตูบานสำคัญในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลอย่างมั่นใจและปลอดภัยมากขึ้น

ทั้งนี้ เพื่อให้การส่งเสริมการใช้งาน Digital ID ในทุกบริการของไทยให้เป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น รวมถึงการผลักดันให้ทุกภาคส่วนมองเห็นภาพการขับเคลื่อนเป็นไปในทิศทางเดียวกัน ETDA จึงสานต่อเดินหน้า โครงการส่งเสริมให้เกิดการใช้งานโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัล (Digital Identity) ภายใต้แคมเปญ MEiD (มีไอดี) “บริการไทย…ไร้รอยต่อ” เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจแก่ประชาชน ถึงความสำคัญของการพิสูจน์และยืนยันตัวตนทางดิจิทัล (Digital ID) ที่ถือเป็นหัวใจสำคัญของทุกการทำธุรกรรมออนไลน์ที่จะช่วยให้เกิดความเชื่อมั่นในการใช้งาน พร้อมเป็นพื้นที่ของการสร้างความร่วมมือระหว่างภาครัฐ เอกชน และหน่วยงาน Regulator สู่การกำหนดทิศทางแบบมีส่วนร่วม สำหรับการผลักดันให้เกิดการใช้งาน Digital ID ในบริบทของไทยให้สำเร็จ เพื่อเชื่อมโยงประชาชนสู่บริการดิจิทัลต่าง ๆ ได้อย่างทั่วถึง สอดรับกับการใช้ชีวิตยุคดิจิทัล ด้วย “บริการไทย…ไร้รอยต่อ” ซึ่งแคมเปญดังกล่าวได้มีการสื่อสาร ปูฐานความรู้แก่ประชาชนถึงความสำคัญของ Digital ID ผ่านเพจเฟซบุ๊ก MEiD มีไอดี (https://facebook.com/meid.thailand) มาอย่างต่อเนื่อง และจะแถลงข่าวเปิดตัวอย่างเป็นทางการภายใต้ชื่องาน “ก้าวแรกบริการไทย…ไร้รอยต่อ (1st STEP TOWARD THAILAND DIGITAL SOCIETY)” ในวันศุกร์ที่ 3 ธันวาคม 2564 เวลา 09.30 เป็นต้นไป ณ ETDA ชั้น 15 อาคารเดอะ ไนน์ ทาวเวอร์ แกรนด์ พระรามเก้า (อาคารบี) พร้อมกับถ่ายทอดสดบนเฟซบุ๊ก MEiD (มีไอดี) และ ETDA Thailand ด้วย

ในงานได้รับเกียรติจาก นายชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เป็นประธานในพิธีพร้อมร่วมกล่าว ในหัวข้อ “ประเทศไทยยุคดิจิทัล ต้องเริ่มตรงไหน?” ที่จะสะท้อนให้เห็นถึงภาพรวมของประเทศ รวมถึงภาพของการขับเคลื่อน Digital ID ไทย พร้อม ๆ กับการสะท้อนภาพ Digital ID Framework สู่การกำหนดทิศทางการทำงานร่วมกัน ในหัวข้อ “วิสัยทัศน์สู่ขอบแขตของดิจิทัลไอดี” โดย ดร.ชัยชนะ มิตรพันธ์ ผู้อำนวยการ ETDA และการเสวนาจากผู้เชี่ยวชาญและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งจากไทยและต่างประเทศอีกมากมาย ไม่ว่าจะเป็น เสวนาพิเศษ ในหัวข้อ ฟังเสียงไทย สร้างไอดี Digital iD : Outside In from Thai citizen, หัวข้อ แนวทางความร่วมมือสู่ดิจิทัลไอดี Build the Block : MEiD และหัวข้อ วิสัยทัศน์สู่ขอบเขตของการยืนยันตัวตนด้วยระบบดิจิทัล Digital iD : Best Practice Sharingถูกใจบทความนี้  0