นักวิจัยพัฒนาเซ็นเซอร์กล้องขนาดเล็กมากโดยขนาดเทียบเท่าเมล็ดเกลือ

นักวิจัยจาก Princeton University และ University of Washington ได้พัฒนาเซ็นเซอร์กล้องที่มีขนาดเล็กมากๆ โดยเทียบเท่ากับเมล็ดเกลือสำเร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

โดยในการรับภาพนั้นจะมีเสาสัญญาณรับคลื่นแสงต่างๆ แล้วใช้ AI algorithms ในการประมวลผลออกมาให้ได้ภาพที่มีสีสันครบถ้วน ซึ่งเซ็นเซอร์ดังกล่าวใช้แผ่นฟิล์มบาง ไม่เหมือนกับเซ็นเซอร์ในปัจจุบันที่ใช้ทั้งแก้วและพลาสติก

เป้าหมายหลักของกล้องดังกล่าวตอนนี้เอามาใช้ในโรบอตที่ไม่ต้องทำงานอะไรมากมายนัก ด้วยข้อจำกัดของภาพที่ได้ซึ่งยังคงบิดเบี้ยวและมีมุมมองที่ไม่ดีเอาเสียเลย อย่างไรก็ตามคาดว่าในอนาคตอาจจะมีการพัฒนาให้ดียิ่งขึ้นและนำไปต่อยอดกับอุปกรณือื่นในอนาคตเพิ่มเติมได้อีก

Source viaถูกใจบทความนี้  0