“ซัมซุง และ วรุณา ผนึกกำลังสานต่อแนวคิดสมาร์ทฟาร์ม ติดปีกเกษตรกรไทยใช้เทคโนโลยีสร้างงาน สร้างอาชีพ ด้วยทักษะนักบินโดรน”

 

กรุงเทพฯ (2 ธันวาคม 2564)  บริษัท ไทยซัมซุง อิเลคโทรนิคส์ จำกัด ในฐานะผู้นำนวัตกรรมและเทคโนโลยีระดับโลก ร่วมมือกับ บริษัท วรุณา (ประเทศไทย) จำกัด หรือ VARUNA ผู้นำด้านเทคโนโลยีการเกษตรของไทย ภายใต้เครือ เอไอ แอนด์ โรโบติกส์เวนเจอร์ส หรือเออาร์วี (ARV) สานต่อโครงการเพื่อสังคม “ARV x Samsung CSR Collaboration Project” เพื่อส่งเสริมการพัฒนาทักษะการใช้เทคโนโลยีสำหรับจัดการธุรกิจตามแนวคิดเกษตรอัจฉริยะ หรือ Smart Farming และเมื่อเร็วๆ นี้ ได้มีการจัดกิจกรรม “Varuna Drone Pilot Training” อบรมทักษะนักบินโดรนเกษตรรุ่นใหม่ให้แก่เกษตรกรและผู้ที่สนใจอาชีพนักบินโดรนเกษตรเข้ามาร่วมศึกษาและเรียนรู้ทักษะ เพื่อส่งเสริมทักษะเชิงเทคนิค พร้อมสร้างงาน สร้างอาชีพที่มีรายได้มั่นคง ยกระดับคุณภาพชีวิตเกษตรกรไทยผ่านเทคโนโลยี

ทั้งนี้ ซัมซุงได้สนับสนุนสมาร์ทดีไวซ์ ประกอบด้วย แท็บเล็ตและสมาร์ทโฟน เพื่อใช้ควบคู่ไปกับโซลูชันการเกษตรอัจฉริยะของวรุณาสำหรับเป็นสื่อการสอนในครั้งนี้ ซึ่งสมาร์ทดีไวซ์เป็นเครื่องมือสำคัญในการประกอบอาชีพนักบินโดรนเกษตร เพราะนอกจากการใช้แทนรีโมทเพื่อควบคุมทิศทางในบางสถานการณ์เเล้ว การมีสมาร์ทดีไวซ์ที่มีขนาดหน้าจอที่เหมาะสมเเละมีระบบประมวลผลที่รวดเร็ว จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานของนักบินโดรนเกษตรให้ดียิ่งขึ้น เช่น การวาดตำแหน่งแปลง การวางแผนเเละตั้งค่าต่างๆ ก่อนขึ้นบิน การติดตามสถานะขณะทำการบิน รวมถึงสามารถแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้อย่างทันท่วงที เพื่อความปลอดภัยเเละความรวดเร็วในการปฏิบัติงาน ซึ่งปัจจัยเหล่านี้มีผลต่อคุณภาพงานฉีดพ่นเเละการรับรู้รายได้ของนักบินโดรนเกษตร

โดยซัมซุงถือเป็นผู้นำทางด้านสมาร์ทดีไวซ์บนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ที่ได้รับการยอมรับถึงประสิทธิภาพการใช้งานจากผู้ใช้งานจริงทั่วโลก จึงได้ร่วมมือกับวรุณาในการนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีจากทั้งสองฝ่ายมาผนึกกำลังกันเป็นส่วนหนึ่งของโครงการนี้ เพื่อสร้างมูลค่า เสริมสร้างศักยภาพเกษตรกรไทย สร้างความยั่งยืนให้กับอุตสาหกรรมเกษตรกรรมของไทยต่อไป

กิจกรรมอบรมทักษะนักบินโดรนเกษตรรุ่นใหม่ “Varuna Drone Pilot Training”  จัดขึ้นภายใต้แนวคิด “ติดปีก เสริมทักษะ ส่งเสริมเกษตรอัจฉริยะไทย” โดยนำร่องจัดฝึกอบรมแล้วในพื้นที่องค์กรบริการส่วนตำบลท่ามะนาว อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี ภายในงานมีการให้ความรู้ทั้งในภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติลงสนามจริง โดยหลังจากอบรมเสร็จสิ้นเกษตรกรจะได้รับเกียรติบัตรเพื่อเป็นหลักฐานในการเข้าร่วมอบรมที่มีมาตรฐานและสามารถนำไปประกอบอาชีพได้จริง นอกจากนี้ ทางวรุณาและซัมซุงยังมีแผนที่ขยายการอบรมทักษะการบินโดรนแก่เกษตรกรต่อไปในปี 2565 อีกด้วย

นางสาวพณัญญา เจริญสวัสดิ์พงศ์ ผู้ร่วมก่อตั้ง บริษัท วรุณา (ประเทศไทย) จำกัด หรือ VARUNA กล่าวว่า “หนึ่งในเทคโนโลยีที่วรุณามีความภาคภูมิใจคือการนำเทคโนโลยีอากาศยานไร้คนขับ (Drone) มาใช้ในภาคเกษตรกรรมซึ่งถือเป็นเทคโนโลยี ที่สามารถช่วยลดความเสี่ยงให้กับเกษตรกรในแง่ของสุขภาพ เพราะลดความเสี่ยงจากการสัมผัสสารเคมี ทั้งยังช่วยลดความเสียหายของพืช และเพิ่มศักยภาพในการทำงานได้เร็วยิ่งขึ้น การฉีดพ่นก็ทำได้สม่ำเสมอทั่วทั้งแปลง ไม่มีส่วนที่พ่นซ้ำเนื่องจากโดรนจะจับพิกัดของจุดที่ฉีดพ่นได้อย่างแม่นยำ จึงประหยัดการใช้น้ำ รองรับการฉีดพ่นพื้นที่แปลงใหญ่ และช่วยเพิ่มผลผลิตได้ดียิ่งขึ้น”

นางสาวปารมี ทองเจริญ ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาดองค์กร บริษัท ไทยซัมซุง อิเลคโทรนิคส์ จำกัด เปิดเผยว่า “ประเทศไทยมีชื่อเสียงด้านการทำเกษตรกรรม และเกษตรกรก็เป็นอาชีพที่อยู่คู่กับสังคมไทยมายาวนาน เนื่องจากความอุดมสมบูรณ์ของพื้นที่ในภูมิภาคต่างๆ ทำให้สินค้าการเกษตรของไทยมีความหลากหลายและคุณภาพดี ซัมซุง ในฐานะผู้นำนวัตกรรมระดับโลก ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการนำเทคโนโลยีมาใช้เพื่อส่งเสริมศักยภาพและขีดความสามารถของภาคการเกษตรไทยให้แข็งแกร่งและยั่งยืนยิ่งขึ้น ประกอบกับการได้ทราบว่าวรุณาได้พัฒนาเทคโนโลยีและแพลตฟอร์มที่เกี่ยวข้องการเกษตรสมัยใหม่บนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ จึงมีความตั้งใจที่จะนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีจากทั้งสองฝ่ายมาผนึกกำลังกันในกิจกรรมอบรมทักษะนักบินอากาศยานไร้คนขับ (Drone) เพื่อการเกษตร โดยซัมซุงได้มอบสมาร์ทดีไวซ์บนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ ได้แก่ แท็บเล็ต รุ่น Galaxy Tab A 8.0 LTE จำนวน 23 เครื่อง และสมาร์ทโฟน รุ่น Galaxy S10+ จำนวน 30 เครื่อง เพื่อให้ทางวรุณาใช้ในกิจกรรมตามแผนการดำเนินโครงการฯ เพื่อส่งเสริมการเข้าถึงเทคโนโลยี พัฒนาศักยภาพเกษตรกร เพื่อวางรากฐานความยั่งยืนให้กับอุตสาหกรรมการเกษตรของไทย พร้อมช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตและสังคมในองค์รวม”

ทั้งนี้ ผู้เข้าร่วมอบรมส่วนใหญ่มีความประทับใจกับการได้บินโดรนจริงเป็นครั้งแรกในชีวิต อีกทั้งยังมีหลายท่านที่พูดเป็นเสียงเดียวกันว่า การบินโดรนไม่ได้ยากอย่างที่คิด นอกจากนี้ การอบรมในครั้งนี้ยังเสริมสร้างโอกาสใหม่ๆ ในการประกอบอาชีพนักบินโดรนเกษตร และผู้เข้าร่วมอบรมยังแนะนำโครงการนี้ให้กับคนที่รู้จักเพื่อมาประกอบอาชีพนักบินโดรนอีกด้วย ทั้งนี้ทุกท่านที่ผ่านอบรมของวรุณารู้สึกมั่นใจและมีความพร้อมที่จะประกอบอาชีพนักบินโดรนเกษตรให้แก่เกษตรกรทั่วประเทศ

สำหรับผู้ที่สนใจเข้าร่วมอบรมในกิจกรรม “Varuna Drone Pilot Training” โดยความร่วมมือระหว่าง บริษัท ไทยซัมซุง อิเลคโทรนิคส์ จำกัด และ บริษัท เอไอ แอนด์ โรโบติกส์ เวนเจอร์ส จำกัด สามารถติดต่อแจ้งความสนใจหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ https://www.facebook.com/varunatech หรือ https://bit.ly/dronetraining21ถูกใจบทความนี้  0