Apple M2 Series อาจมาพร้อม 48 CPU และ 128 GPU

Apple ยังไม่ได้เปิดตัว Mac Pro ว่าที่คอมพิวเตอร์ทรงประสิทธิภาพออกมาซึ่งในงานก่อนหน้าไปชูจุดเด่นเรื่องของ Mac Studio

มีข่าวว่า Mac Pro ที่ยังไม่ได้เปิดตัวออกมานั้นเนื่องมาจากการรอคอย M2 หน่วยประมวลผลใหม่ที่จะทรงประสิทธิภาพยิ่งขึ้นกว่าเคยอีก

แม้ว่าก่อนหน้า Apple M1 Ultra จะเพิ่งถูกเปิดตัวออกมาซึ่งน่าจะเป็นรุ่นสุดท้ายของ M1 Series และก็แรงมากๆ แล้วด้วยการมี 48 CPU cores และ 128 GPU cores ซึ่งพูดได้ว่าแรงโคตรๆ แล้วสำหรับในปัจจุบันนี้

อย่างไรก็ตามหากดูรายละเอียดนั้นจะเห็นว่า M1 Series ได้ใช้งาน CPU และ GPU จาก Apple A14 (ซึ่งถูกใช้งานบน iPhone 12 Series) ทั้งนี้คาดว่าสำหรับ M2 Series จะใช้งาน CPU และ GPU จาก Apple A15 (ซึ่งใช้งานบน iPhone 13 Series) หรือ A16 (ที่ยังไม่ได้เปิดตัวออกมา) โดยแหล่งข่าวคาดว่า M2 จะเป็นดังนี้

Chipset CPU cores GPU cores Chipset CPU cores GPU cores
M1 8 (4+4) 7/8 M2 8 10
M1 Pro 8 (6+2) 14
M1 Pro 10 (8+2) 14/16 M2 Pro 12 16
M1 Max 10 (8+2) 24/32 M2 Max 12 32
M1 Ultra 20 (16+4) 48/64 M2 Ultra 24 48/64
M2 Extreme 48 96/128

ที่ผ่านมา M1 Ultra เล่นง่ายโดยการจับ M1 Max 2 ตัวมารวมร่างกันด้วย silicon interposer ซึ่งทาง Apple เรียกให้หรูดูดีว่า UltraFusion ดังนั้นเป็นไปได้ว่า M2 เองก็อาจออกแบบเช่นเดียวกันกับ M1 Series ที่ผ่านมาและคาดว่าจะมีผลิตภัณฑ์ดังนี้

Pro:

  • MacBook Pro (14 inch and 16 inch) with an M2 Pro and M2 Max
  • iMac Pro with an M2 Pro and M2 Max
  • Mac Studio with an M2 Max and M2 Ultra
  • Mac Pro with an M2 Ultra and M2 Extreme
  • Apple Pro Display 7K

Consumer:

  • MacBook Air with an M2
  • MacBook Pro (13 inch) with an M2
  • Mac mini with an M2 and an M2 Pro version to replace the Intel model
  • iMac with an M2
  • Apple Studio Display

Sourceถูกใจบทความนี้  0