นกภูหงอนท้องขาว White-bellied Erpornis

นกภูหงอนท้องขาว White-bellied Erpornis

….นกภูหงอนท้องขาว White-bellied Erpornis เป็นนกเล็ที่น่ารักมาก ว่องไวมาก มีเอกลักษณ์ที่หงอนสวย ๆ น่ารัก นกภูหงอนมีด้วยกันหลายชนิด แต่ชนิดนี้จากการพิสูจน์ทาง DNA แล้วกลับเป็นนกกลุ่มเดียวกับนกเสือแมลง ปัจจุบันยังไม่มีการเปลี่ยนชื่อภาษาไทยแค่เปลี่ยนชื่อภาาาอังกฤษเท่านั้น ภาพชุดนี้พบที่อุทยานแห่งชาติศรีสัชนาลัย มีด้วยกันหลายตัว มีภาพมาฝากครับ

…..นกภูหงอนท้องขาว เดิมใช้ชื่อภาษาอังกฤษว่า White-bellied Yuhina แต่เพิ่งรู้อย่างแน่ชัดว่าแท้จริงแล้วนกชนิดนี้ไม่ใช่นกภูหงอน (Yuhina) ตามลักษณะที่เราได้เห็นกัน เนื่องจากการตรวจ DNA แล้วพบว่าเป็นนกอีกกลุ่มหนึ่งซึ่งไม่ใช่ญาติใกล้ชิดกันเลย แต่ผล DNA ไปใกล้ชิดที่สุดกับนกเสือแมลง (Shrike-babbler) นกภูหงอนท้องขาวจึงมักถูกเรียกในชื่อภาษาอังกฤษว่า White-bellied Erpornis แทน White-bellied Yuhina ยังไม่มีการตั้งชื่อไทยใหม่ครับถูกใจบทความนี้  3