เหยี่ยวรุ้ง Crested Serpent Eagle

เหยี่ยวรุ้ง Crested Serpent Eagle

….เหยี่ยวรุ้ง Crested Serpent Eagle เป็นเหยี่ยวขนาดใหญ่ มีทั่วไปหาดูได้ไม่ยากนัก แต่ส่วนใหญ่จะพบไกล ๆ เข้าใกล้ได้ลำบากตาไวมาก ครั้งนี้ถ่ายได้ในระยะประมาณ 50-60 เมตร พอเขาหันมาเห็นเราก็รีบบินหนีทันที มีถาพชัด ๆ มาฝากครับ ถ่าย ณ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง 8/5/2565ถูกใจบทความนี้  3