แย้ (Butterfly Lizard)

แย้ (Butterfly Lizard)

……เชื่อว่าหลายท่านยังไม่เคยเห็นแย้ตัวเป็น ๆ บางท่านอาจเห็นแต่ไกล ๆ หรือบางท่านอาจไม่รู้จักเลยว่าแย้มีอยู่จริง วันนี้ผมเอาภาพและวีดีโอที่ถ่ายใกล้ ๆ ชัด ๆ มาฝากครับ

……แย้เป็นสัตว์เลื้อยคลานจำพวกกิ้งก่าประเภทหนึ่ง มีชื่อสามัญว่า Butterfly Lizard หรือ Small-scaled Lizard หรือ Ground Lizard จัดเป็นสัตว์ที่อยู่ในสกุล Leiolepis ในวงศ์ Agamidae ทั่วทั้งโลกทั้งหมดพบอยู่ 8 ชนิด กระจายทั่วไปในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยเฉพาะภูมิภาคอินโดจีน สำหรับในประเทศไทยพบทั้งหมด 4 ชนิด มีลักษณะเด่นคือ มีสีสวยสด และลำตัวไม่มีปุ่มหนาม ตัวแบนหางราบ โคนหางแบนและแผ่บานออก สีข้างแผ่ขยาย ไม่มีแผงหนามที่สันหลัง หนังข้างคอมีรอยพับตามขวาง รอบลำตัวมีเกล็ด หัวและหลังสีเขียวมะกอก โดยมีจุดสีเหลืองขอบดำเรียงเป็นแนวข้างตัว มีแถบดำสลับเหลืองคอมีลวดลายร่างแหดำ ประกอบสีครีม ท้องและอกสีส้มสด ตัวผู้จะสวยกว่าตัวเมีย แย้ไม่สามารถปรับเปลี่ยนสีได้ตามสภาพแวดล้อม เป็นสัตว์ที่หากินและอาศัยอยู่ในพื้นดิน ไม่ขึ้นต้นไม้ โดยเฉพาะพื้นดินที่เป็นที่แห้งแล้งลักษณะดินปนทราย อาศัยอยู่ในรู ลึกประมาณ 1 ฟุต เป็นโพรงข้างในสามารถกลับตัวได้ จะมีรูพิเศษอีกรูหนึ่งที่ใช้ป้องกันตัวสามารถเข้าออกได้เช่นกัน

…. ภาพและวีดีโอชุดนี้ถ่ายที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง เขตจังหวัดกำแพงเพชร แย้ที่นี่ตัวใหญ่สีสวยมาก เชื่องพอประมาณ หากไม่ได้แอบถ่ายก็ยากที่จะได้ภาพใกล้ชิดแบบนี้ ปกติแย้เป็นสัตว์กินแมลงเป็นอาหาร แต่ตัวที่ผมเจอกินใบไม้ครับ แปลกดีเหมือนกันถูกใจบทความนี้  2