ทักทายวันพุธ 17/8/2565 – ดูปริมาณฝน และการจัดการน้ำผ่าน Website ได้ที่นี่

สวัสดีวันพุธครับ

ปริมาณน้ำฝน

ช่วงหน้าฝนนี้ ชาวกรุงเทพมหานคร ก็ประสบปัญหา น้ำท่วม น้ำรอการระบาย อีกครา บ้างก็ว่าฝนตกมากไป น้ำทะเลหนุน แต่จริงๆแล้ว ยุคข่าวสารข้อมูลแบบนี้ ปัจจุบันเราสามารถสามารถดู กราฟปริมาณน้ำฝน ผ่านทาง Website ของสำนักการระบายน้ำ กรุงเทพมหานครได้เลย

ปริมาณน้ำฝน

รูป : กราฟเปรียบเทียบปริมาณฝนรายเดือน

นับว่าสำนักการระบายน้ำของกรุงเทพมหานคร ทันสมัย และตรวจสอบได้จริงๆครับ นอกจากนี้ เรายังสามารถตรวจสอบผลของแผนการระบายน้ำ ของกรุงเทพมหานครได้อีกด้วย เช่นการขุดลอกคู-คลอง ของกรุงเทพมหานคร ได้ที่ รายงานผลแผนงานการระบายน้ำ (สนน.01,02)

โดยแสดงผลเป็นรายเดือน เปรียบเทียบกับ ปีก่อนๆ สะดวก รวดเร็ว จริงๆครับ

 

รูป : รายงานผลการขุดลอกคู-คลอง ของกรุงเทพมหานคร

นอกจากนี้ยังสามารถดูรายงานของสำนักการระบายน้ำ แบบรายวันได้อีกด้วย สมกับเป็นยุค 5G ที่เราจะตรวจสอบได้อย่างเป็นรูปธรรมมากขึ้นถูกใจบทความนี้  0