Samsung Galaxy S23 รุ่น Snapdragon 8 Gen 2 ผ่านการทดสอบ Geekbench

ผลทดสอบประสิทธิภาพแรกของว่าที่สมาร์ตโฟนเรือธงรุ่นใหม่ได้ปรากฎออกมาเป็นครั้งแรกแล้วสำหรับ Samsung Galaxy S23 โดยปรากฎบนฐานข้อมูลของ Geekbench ระบุชัดเจนว่ามาพร้อม Snapdragon 8 Gen 2 จากมือถือโมเดล SM-S911U ซึ่งมีโค้ดเนมว่า Kalama

หน่วยประมวลผลจาก Qualcomm รุ่นใหม่หรือ Snapdragon 8 Gen 2 ประกอบไปด้วยชุด CPU ที่มี Prime Core 3.36GHz + 4 mid cores 2.80GHz + 3 Small cores 2.02GHz สอดคล้องกับข้อมูลของทาง Ice Universe 1+2+2+3 นั่นเอง

โดยชุด CPU Makalu-Elp prime core+ two Makalu + two Matterhorn (ซึ่งเป็น mid cores 4 แกน) และ three Klein-R1 ซึ่งยังไม่รู้ความแตกต่างของแกนกลางว่าชื่อเรียกที่ต่างกันนั้นมีประสิทธิภาพต่างกันอย่างไร แต่พอจะมีข้อมูลเพียงว่ามีการปรับปรุงจาก Cortex-A715 ซึ่งจะพัฒนาจากทาง Cortex-A710 (A715 จะมีประสิทธิผลเพิ่มขึ้น 20% และความเร็วเพิ่มขึ้น 5% จาก A710)

Galaxy S23 Series อาจเป็นสมาร์ตโฟนรุ่นแรกที่ใช้งานหน่วยประมวลผลรุ่นใหม่ซึ่งน่าจะเปิดตัวในอีก 3-4 เดือนข้างหน้านี้ ส่วนผลการทดสอบที่ออกมานั้นคงยังบอกอะไรมากไม่ได้นอกเสียจากว่าคะแนนของหน่วยประมวลผลรุ่นใหม่นั้นได้เพิ่มขึ้นจากรุ่นก่อนเล็กน้อย จาก Single/Multi-core 1200/3200 เป็น 1300/4200 คะแนน

แต่ที่แน่ๆ ก็ยืนยันได้แล้วว่า S23 นั้นจะยังคงมาพร้อม RAM 8GB และทำงานด้วยระบบปฏิบัติการ Android 13

Sourceถูกใจบทความนี้  0