ครั้งแรกในไทยกับความเร็วระดับ 10Gbps …. ทรู 5G โชว์ล้ำสุดอีกขั้นกับ ความเร็วดาวน์โหลดสูงสุดถึง 10.38 Gbps และอัปโหลดสูงสุด 2.31 Gbps

ครั้งแรกในไทยกับความเร็วระดับ 10Gbps …. ทรู 5G โชว์ล้ำสุดอีกขั้นกับ ความเร็วดาวน์โหลดสูงสุดถึง 10.38 Gbps และอัปโหลดสูงสุด 2.31 Gbps
ด้วยเทคโนโลยี
NR-CA รวมคลื่น 2600MHz และคลื่น 26GHz  พร้อมปลดล็อกศักยภาพสูงสุดสู่ภาคธุรกิจ สร้างประโยชน์สู่ประชาชนชาวไทย

 

กรุงเทพฯ 10 พฤศจิกายน 2565 ทรู 5G เครือข่ายอัจฉริยะ เร็ว แรง ครอบคลุม 77 จังหวัดทั่วไทย ตอกย้ำภาพผู้นำด้านเทคโนโลยีการสื่อสาร เดินหน้าพัฒนาเทคโนโลยี 5G มิลลิเมตร (Millimeter Wave) หรือ mmWave เพื่อยกระดับประสบการณ์ด้านเครือข่ายที่ดีที่สุดสำหรับลูกค้าองค์กร ภาคธุรกิจ และภาคประชาชน ด้วยเทคโนโลยีการรวมคลื่นในรูปแบบ CA (Carrier Aggregation) ระหว่างคลื่น 2600MHz และ 26GHz ซึ่งได้ทดสอบเป็นครั้งแรกบนเครือข่ายจริงที่ปราจีนบุรี ได้ความเร็วในการดาวน์โหลดข้อมูล สูงสุดถึง 10.38 Gbps และความเร็วในการอัปโหลดข้อมูลสูงสุดที่ 2.31 Gbps ถือว่าเป็นความเร็วสูงสุดเท่าที่เคยทดสอบมาในประเทศไทย ทั้งนี้ คลื่น 26GHz หรือ mmWave เป็นคลื่นที่มีศักยภาพเนื่องจากมีคุณสมบัติเด่นคือ มีแบนด์วิธที่กว้างมาก ทำให้สามารถรับส่งข้อมูลได้ด้วยความเร็วสูงมาก ซึ่งจะช่วยปลดล็อกศักยภาพให้กับภาคธุรกิจ และสร้างประโยชน์สำหรับภาคประชาชน ให้สามารถเข้าถึงแอปพลิเคชันที่หลากหลายขึ้น รวมทั้งสามารถให้บริการในรูปแบบ Fixed Wireless Access หรือ  FWA ทดแทนสายไฟเบอร์อินเทอร์เน็ตบ้าน หรือนำไปใช้งานเป็น Hotspot ในพื้นที่ที่มีการใช้งานอินเทอร์เน็ตหนาแน่น ซึ่งมีการใช้งานอย่างแพร่หลายในต่างประเทศ หรือการใช้งานสำหรับ Industrial IoT ในรูปแบบ Private Network ที่จะเป็นเครือข่ายในอนาคตสำหรับภาคอุตสาหกรรม

 

นายคนึงเดช   ไตรรัตนอุปถัมภ์   ผู้อำนวยการด้านปฏิบัติการโครงข่าย บมจ ทรู คอร์ปอเรชั่น กล่าวว่า “กลุ่มทรูพัฒนาเทคโนโลยีด้านเครือข่ายมาอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะเครือข่ายอัจฉริยะทรู 5G ที่ล่าสุดได้มีการพัฒนาการรวมคลื่นเพื่อเพิ่มความเร็วในการรับส่งข้อมูล โดยปัจจุบันเทคโนโลยีที่ใช้มี 2 รูปแบบ คือ เทคโนโลยี DC (Dual Connectivity) และเทคโนโลยี CA (Carrier Aggregation) ซึ่งเทคโนโลยี CA นั้นให้ประสิทธิภาพที่ดีกว่า DC เนื่องจากเป็นการทำงานที่ protocol ระดับลึกกว่า (คือที่ RLC layer) ทำให้สามารถปรับอัตราการแชร์ข้อมูลระหว่างคลื่น 2 คลื่นได้ดียิ่งกว่า ตามการเปลี่ยนแปลงค่าความแรงของสัญญาณ และยังเลือกเส้นทางการส่งข้อมูลที่ดีกว่าได้ทันที นอกจากนี้ยังสามารถเพิ่มระยะทางการส่งข้อมูลบนคลื่น 26GHz ได้มากกว่า 2 เท่า ด้วยการใช้ control channel ร่วมกับคลื่น 2600MHz ทำให้การใช้งานคลื่นมิลลิเมตร (Millimeter Wave) หรือ mmWave มีประสิทธิภาพการส่งข้อมูลได้สูงสุด มีความหน่วงต่ำ และคาดว่าจะเป็นเทคโนโลยีที่ใช้งานอย่างแพร่หลายในอนาคต โดยทรูได้ใช้เทคโนโลยี CA รวมคลื่นระหว่างคลื่น 2600MHz และ 26GHz และเป็นที่น่าพอใจอย่างมากที่ภายหลังจากทำการทดสอบเป็นครั้งแรกบนเครือข่ายจริงที่ปราจีนบุรี ได้ความเร็วในการดาวน์โหลดข้อมูลสูงสุดที่ 10.38 Gbps และความเร็วในการอัปโหลดข้อมูลสูงสุดที่ 2.31 Gbps ถือว่าเป็นความเร็วสูงสุดเท่าที่เคยมีการทดสอบมาในประเทศไทย”

 

นายพิรุณ ไพรีพ่ายฤทธิ์ หัวหน้าคณะทำงานและกรรมการยุทธศาสตร์ 5G  บมจ ทรู คอร์ปอเรชั่น กล่าวว่า

“เพื่อยกระดับประสบการณ์การใช้งานเครือข่ายทรู 5G ที่ดีที่สุด ตอบโจทย์ทั้งลูกค้าองค์กร ภาคธุรกิจ และภาคประชาชน กลุ่มทรูในฐานะผู้นำเทคโนโลยีด้านการสื่อสารเป็นรายแรกรายเดียวที่มีคลื่นครบสุดทุกย่านความถี่  โดยมีความถี่ทั้ง 3 ย่าน คือ คลื่น 700MHz ในย่าน Low Band คลื่น 2600MHz ในย่าน Mid Band และคลื่น 26GHz ในย่าน High Band ปัจจุบันมีเพียงคลื่น 700MHz และ 2600MHz ที่เปิดให้บริการแล้ว ส่วนคลื่น 26GHz หรือmmWave จะเป็นเทคโนโลยีที่มีความพร้อมในการใช้งานอย่างแพร่หลายทั่วโลกเร็วๆ นี้ เพราะถือเป็นคลื่นที่มีศักยภาพเนื่องจากมีคุณสมบัติเด่น คือ มีแบนด์วิธที่กว้างมาก ทำให้สามารถรับส่งข้อมูลได้ด้วยความเร็วสูงมากในระดับ 10Gbps ซึ่งจะช่วยปลดล็อกศักยภาพให้กับภาคธุรกิจ และสร้างประโยชน์สำหรับภาคประชาชน ให้สามารถเข้าถึงแอปพลิเคชันที่หลากหลายขึ้น รวมทั้งสามารถให้บริการในรูปแบบ Fixed Wireless Access หรือ  FWA ทดแทนสายไฟเบอร์อินเทอร์เน็ตบ้าน หรือนำไปใช้งานเป็น Hotspot ในพื้นที่ที่มีการใช้งานอินเทอร์เน็ตหนาแน่น ซึ่งมีการใช้งานอย่างแพร่หลายในต่างประเทศ หรือการใช้งานสำหรับ Industrial IoT ในรูปแบบ Private Network ที่จะเป็นเครือข่ายในอนาคตสำหรับภาคอุตสาหกรรม”

 ถูกใจบทความนี้  0