นกจับแมลงเล็กขาวดำ (Little Pied Flycatcher)

นกจับแมลงเล็กขาวดำ (Little Pied Flycatcher)

………นกจับแมลงเล็กขาวดำเป็นนกชนิดหนึ่งในวงศ์ Muscicapidae มีเชื้อสายใกล้ชิดกับ นกจับแมลงสีคราม (Ultramarine Flycatcher) มากที่สุด พบในอนุทวีปอินเดียและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ตั้งแต่บังคลาเทศ ภูฏาน กัมพูชา อินเดีย อินโดนีเซีย ลาว มาเลเซีย เมียนมาร์ เนปาล ฟิลิปปินส์ ไทย และเวียดนาม อาศัยอยู่ตามธรรมชาติที่เป็นป่าดิบชื้นกึ่งเขตร้อนหรือเขตร้อน ผมก็พึ่งเห็นเป็นครั้งแรกครับ มีภาพมาฝากครับ

….เพศผู้มีลำตัวด้านล่างสีขาว ตัดกับด้านบนสีดำ มีแถบปีกและแถบคิ้วหนาสีขาว สีขาว-ดำของมันเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวมาก แต่ดูผ่านๆ ก็คล้ายนกเขนน้อยปีกแถบขาว (Bar-winged Flycatcher-shrike) นกเสือแมลงปีกแดง (Blyth’s Shrike-babbler) และนกยอดหญ้าหลังเทา (Grey Bushchat) เพศผู้
….เพศเมียลำตัวด้านบนสีเทาหรือน้ำตาลอ่อน หางมีสีออกน้ำตาลแดง ชนิดย่อยทางภาคเหนือของไทยมีลำตัวด้านบนสีน้ำตาลอมเทาอ่อน ไม่เป็นสีเทาล้วนแบบทางภาคใต้ ทั้งสองเพศมีบริเวณด้านล่างสีขาวสะอาดกว่าทางใต้ นอกจากนี้เพศผู้ทางเหนือนั้นโดยเฉลี่ยจะมีแถบปีกหนากว่าทางใต้ด้วยถูกใจบทความนี้  3