เสาดินนาน้อย

เสาดินนาน้อย

…..เสาดินนาน้อยนับเป็นสิ่งมหัศจรรย์จากพลังธรรมชาติแห่งหนึ่งของไทย ลักษณะคล้ายคลึงกับแพะเมืองที่มีชื่อเสียงโด่งดังของจังหวัดแพร่ จากหลักฐานทางธรณีวิทยาพบว่า เสาดินแห่งนี้เกิดจากการเคลื่อนตัวของเปลือกโลกในยุคเทอร์เชียรีตอนปลาย (late tertian) ประกอบกับการกัดเซาะของน้ำและลมตามธรรมชาติ สันนิษฐานว่าน่าจะมีอายุประมาณ 10,000-30,000 ปีมาแล้ว และเคยเป็นก้นทะเลมาก่อนอีกทั้งยังมีการค้นพบกำไลหินและขวานโบราณ (ปัจจุบันเก็บรักษาอยู่ที่พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติน่าน) ซึ่งแสดงให้เห็นว่าบริเวณนี้อาจเคยเป็นแหล่งอาศัยของมนุษย์ยุคหินเก่ามาก่อน

…..อยู่ที่ตำบลเชียงของ อำเภอนาน้อย จังหวัดน่าน ห่างจากตัวเมืองน่าน 60 กิโลเมตร จากอำเภอนาน้อยมีทางแยกไปตามเส้นทางหมายเลข 1083 ประมาณ 6 กิโลเมตรถูกใจบทความนี้  1