ผีเสื้อ (Butterfly)

ผีเสื้อ (Butterfly)

….วันนี้มีผีเสื้อที่ถ่ายได้จากบริเวณด่านตรวจเข้าเมืองคอง อ.เชียงดาว พร้อมชื่อมาฝากครับ ถ้าชื่อไม่ถูกต้องก็ต้องขออภัยด้วยนะครับ เพราะผมหาจากใน Internet อาจดูผิดไปบ้างครับ มีฝากหลายชนิดเลยครับ ถ่ายเมื่อวันที่ 4/12/2565 นี้เองครับ

ผีเสื้อม้าเขียวธรรมดา Common nawab butterfly

 

ผีเสื้อสีน้ำเงินม้าลาย Zebra Blue Butterfly (Leptotes plinius)

 

ผีเสื้อหนอนพุทราแถบหักศอก Caleta elna – the Elbowed Pierrot

 

ผีเสื้อพุ่มไม้ธรรมดา Hypolycaena erylus – the Common Tit

 

ผีเสื้อหางพลิ้ว Hypolycaena amasa – the Fluffy Tit

 

ผีเสื้อพเนจร A Loitering Vagrant

 

ผีเสื้อฟ้าขอบขนปีกจุด Anthene lycaenina – the Pointed Ciliate Blue

 

ผีเสื้อเณรธรรมดา (Common Grass Yellow)

 

ผีเสื้อฟ้าลาย Leptotes plinius – the Zebra Blue

 

ผีเสื้อสะพาย Graphium sarpedon sarpedon : Common Bluebottle

 

ผีเสื้อตาลหางแหลมมลายู Vindula dejone erotella (Butler, 1879) : Malayan Cruiser

 

ผีเสื้อหนอนใบกุ่มขอบตาลไหม้ Appias lyncida vasava Fruhstorfer, 1910 : Chocolate Albatross

 

ผีเสื้อฟ้าพุ่มลิมบาตา Celastrina lavendularis – the Plain Hedge Blue

 

ผีเสื้อลายตลกธรรมดา (Common Jester)

 

ผีเสื้อแผนที่แดงธรรมดา The Common Mapletถูกใจบทความนี้  3