เป็ดพม่า (Ruddy shelduck)

เป็ดพม่า (Ruddy shelduck)

…..เป็ดพม่า (Ruddy shelduck) หรือ เป็ดรัดดี เป็นนกอพยพชนิดหนึ่ง ในวงศ์ Anatidae พบตามแม่น้ำสายใหญ่ เช่น แม่น้ำโขง นาเกลือ ตามชายทะเล และบึง แพร่กระจายพันธุ์ในทวีปยุโรป, แอฟริกา และเอเชีย ลำตัวมีขนาดใหญ่ ยาว 61-67 เซนติเมตร คล้ายห่าน ขนมีสีน้ำตาลแกมแดงหรือส้มเป็นหลัก ตัวผู้มีสร้อยรอบคอสีดำ ตัวเมียมีใบหน้านวลมากกว่า แต่ตัวเล็กกว่าตัวผู้ อยู่รวมกันเป็นฝูงใหญ่ บางครั้งอาจถึงพันตัว ในพื้นที่ชุ่มน้ำต่าง ๆ สามารถกินได้ทั้งพืชและสัตว์ขนาดเล็กทั่วไป
…..มีสถานะเป็นสัตว์ป่าคุ้มครองตามพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พุทธศักราช 2535

…..ภาพชุดนี้ถ่ายได้ที่ทุ่งนาในจังหวัดลำพูน เมื่อวันที่ 10/12/2565 นี้ครับ ช่วงนี้ชาวนากำลังปรับพื้นที่เพื่อปลูกข้าว นกน้ำนานาชนิดก็มาหากินกันคึกคักมาก เป็นช่วงเวลาที่เหมาะกับการชมนกอพยพครับ ืีภาพเป็ดพม่ามาฝากครับถูกใจบทความนี้  1