TikTok ร่วมสร้างสังคมแห่งโอกาสอย่างเท่าเทียมด้วยแคมเปญ #DisabilityPower ในงานวันคนพิการสากลปี 2565

รัฐบาลไทยมีนโยบายสนับสนุนและส่งเสริมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ตามเจตนารมณ์ในการมุ่งมั่นที่จะสร้างสังคมไทยให้เป็น “สังคมแห่งโอกาส” โดยให้ความสำคัญเรื่องการพัฒนาศักยภาพคนทุกคนอย่างเท่าเทียม สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม ในปีนี้ มีการจัดงานวันคนพิการสากลขึ้นอีกครั้ง ภายใต้แนวคิด “ปฏิรูปสู่การพัฒนาเพื่อคนทั้งมวล : พลังนวัตกรรมสู่โลกที่เข้าถึงได้และเป็นธรรม โดย TikTok ได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการสนับสนุนความเท่าเทียมในสังคมโดยร่วมมือกับ กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จัดแคมเปญ #DisabilityPower เพื่อเป็นการย้ำจุดยืนและพันธกิจของ TikTok ในการจุดประกายความคิดสร้างสรรค์และมอบความสุขให้กับผู้คน ที่เชื่อว่าไม่ว่าจะคนกลุ่มไหน ก็สมควรที่จะได้รับการดูแลและสิทธิที่เท่าเทียมกัน TikTok จึงถือเป็นแพลตฟอร์มแห่งโอกาสที่เปิดกว้างสำหรับผู้ใช้ที่มีความหลากหลาย รวมถึงกลุ่มคนพิการที่สามารถสร้างตัวตนบนโลกดิจิทัล นำมาซึ่งโอกาสด้านอื่นๆ อีกมากมาย อาทิ บิวตี้บล็อกเกอร์ชื่อดัง อย่าง ฝ้ายใช้เท้าแต่งหน้า ที่ประสบความสำเร็จอย่างยิ่งบน TikTok

ทั้งนี้ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ประะธานการจัดงานฯ ได้ให้เกียรติเยี่ยมชมบูธ TikTok ในงาน“วันคนพิการสากล ประจำปี 2565” พร้อมบันทึกวีดีโอเพื่อส่งกำลังใจในการใช้ชีวิตให้แก่กลุ่มคนพิการ โดยมี ชนิดา คล้ายพันธ์ Head of Public Policy – Thailand, TikTok ให้การต้อนรับ

ล่าสุดแคมเปญ #DisabilityPower บน TikTok มียอดวิวกว่า 1.1 ล้านครั้ง ซึ่งได้กลายเป็นพื้นที่ปลอดภัยและเป็นชุมชนในการสร้างพลังบวกให้กับกลุ่มคนพิการ และเป็นการสะท้อนถึงการบูรณาการ
การทำงานร่วมกันทั้งภาครัฐ ภาคประชาสังคม และภาคเอกชน ในการส่งเสริมศักยภาพรวมถึงการสนับสนุนงานสำหรับคนพิการเพื่อสร้างโอกาสและเน้นย้ำความเสมอภาคและเท่าเทียมในสังคมได้อย่างแท้จริง

รับชมวิดีโอได้ที่ https://www.tiktok.com/@thaigov/video/7172481984491474203?_r=1&_t=8Xq4NblXq4n&is_from_webapp=v1&item_id=7172481984491474203ถูกใจบทความนี้  0